Gönüllü Üyelik

Gönüllü üyelerden herhangi bir üyelik aidatı alınmayacaktır. Gönüllü üyeler dernek faaliyetlerine yönetim kurulunun izni ile katılabilecektir. Gönüllü üyeler genel kurul toplantılarına katılamaz ve oy hakkına sahip olmayacaktır. Bu üyeler yalnızca dernekte görev aldığı iş ve işlemlerden sorumlu olacaktır. Gönüllü üyelerin derneğe olarak kabul ve reddi dernek yönetim kuruluna aittir.

Güvenlik Kodu